اجاره پرینتر

امروزه اجاره چاپگر یکی از راهکارهای هوشمندانه است که باعث کم شدن هزینه های چاپی می‌شود. این راهکار در گذشته خیلی مرسوم نبوده است اما امروزه به‌ دلیل مزایای آن،روشی مناسب و به صرفه محسوب می‌شود.در خدمات اجاره پرینتر مینروا سرویس پرینترهای مورد نیاز سازمان مربوطه را بر حسب نیاز های چاپی آن سازمان به صورت بلند مدت اجاره داده و تمامی خدمات آن را در طول مدت اجاره بدون هزینه بعهده می‌گیرد.

مینروا سرویس اولین و تنها اجاره دهنده پرینتر در ایران می‌باشد.