راهکار حرفه ای

این راهکار برای مکان‌هایی طراحی شده است که از چاپگر (پرینتر) به عنوان ابزار حرفه ای کار خود استفاده می‌کنند. برای مثال مکان‌هایی که کار آنها مرتبط به کارهای طراحی (از قبیل چاپ نقشه و یا چاپ های حرفه ای رنگی و ...) می‌باشد و نتیجه تمامی زحمات یک تیم در مرحله چاپ آن مشخص می‌گردد و کیفیت نقش مهمی را دارد؛ و یا مکان‌هایی که تعداد چاپ روزانه آن ها بسیار بالا می‌باشد (مانند چاپ روزنامه های روزانه) به دلیل اینکه این مکان‌ها برحسب نوع کارشان اغلب از چاپگرهای سطح بالا (پلاتر) استفاده می‌کنند هزینه نگهداری و تعمیر بالایی را نیز متقبل می‌شوند و صرفه جویی در هزینه های چاپ و کاغذ برای آنها قابل توجه و مهم می‌باشد.