راهکار تجاری

راهکار تجاری

مدیریت و کنترل چاپ های اداری دفتری:

  • ایمن سازی اسناد چاپی و دریافت آن از طریق احراز هویت با کارت و پین کد.
  • مدیریت نیازهای چاپی با مشاهده مقدار اسناد چاپ شده و بررسی و پیشبینی هزینه ها با جزئیات.
  • مشاهده این که چه کسی در چه زمانی چه چیزی را چاپ می‌کند، دریافت اسناد چاپی از نزدیکترین پرینتر.
  • بیش از 100 نوع گزارش از پرینتر، کاربران و فعالیت های چاپی.
  • فرستادن پرینت از طریق آی‌پد، تبلت، گوشی‌های هوشمند و لپ‌تاپ.
  • سهمیه بندی و بودجه بندی مصرف چاپ کارمندان.
  • صرفه جویی را با استفاده از داپلکس و پرینترهای سیاه و سفید ترویج دهید.
  • کاهش ضایعات و صرفه جویی در هزینه‌ها برای کسب و کار.