تجارت سبز

یکی از اهداف اصلی مینروا سرویس کاهش سطح چاپ با تغییر در رفتار کاربران میباشد. اجرای نظارت، سهمیه و شارژ یکی از راههای خوب برای جلب توجه کاربران در تغيير عادات خود میباشد. که این هدف کمک به کاهش گرم شدن زمین، که خود یکی از بحثهای مهم فعالان محیط زیست میباشد و کاهش مصرف کاغذ و در نتیجه قطع کمتر درخت و جلوگیری از تولید دی اکسید کربن و کمتر مصرف کردن انرژی برق میکند.

درخت:

با تحقیقات انجام شده مشخص شده است که به ازای چاپ 8333 کاغذ استاندارد A4 و یا نامه یک درخت قطع می گردد.

کربن :

این مقدار نشان میدهد که به ازای چاپ یک کاغذ A4 و یا نامه (12.7) گرم دی اکسید کربن تولید میشود. بنابرین مصرف 205 تن دی اکسید کربن برابر با ۱ تن کاغذ میباشد.

 انرژی (برق) :

این مقدار نشان دهنده آن است که انرژی مصرفی برای پرینت یک عدد کاغذ استاندارد آ۴ و یا نامه 48 WH میباشد و این عدد برای کاغذهای بازیافت شده WH 32 میباشد که اگر قیمت هر کیلو وات ساعت با توجه به قیمت برق مکانهای اداری در سال ۹۴، ۱۹۲ تومان در نظر بگیریم پرینت هر برگ کاغذ 48×0.192 =۹۰۲ تومان هزینه و هر برگ کاغذ بازیافت شده 0.192×32 = ۶۰۱ تومان هزینه دارد.(بیشتر کاغذ مصرفی در ایران کاغذ سفید بازیافت نشده میباشد.)